Inn på Tunet tjenester

- Dyreassistert aktivitetstilbud:

Målgruppen for dette tilbudet er personer som står på siden av et ordinært skoleløp eller arbeidsliv. Dyra er våre medarbeidere og sammen er vi en ressurs for deltagerne på deres vei videre. 

- Trygg, nær, kjent:

Et tilbud til personer som er hjemme på dagtid. Kom å nyt en varm Skravlekopp og felleskap i lune omgivelser. 

Det er ingen krav til ytelse, men det ligger tilrette for å bidra i stell og omsorg for dyrene på gården om man ønsker det. 

Ingunns kompetanse